Ørnulf Staalesen

unnamedØrnulf Staalesen har sin kompetanse innen finans og verdipapirrett, arbeidsrett, selskapsrett, IPR og generell kontraktsrett.

Ørnulf er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (2003). Han har i tillegg en mastergrad (LL.M.) i internasjonal rett fra Universitetet i Leiden, Nederland.

Ørnulf begynte i Advokatfirma Staalesen høsten 2018. Før den tid arbeidet han ti år som selskapsadvokat i fondsforvaltningselskapet SKAGEN AS (forvalter av SKAGEN-fondene). I perioden 2015–2018 ledet han avdelingen ansvarlig for juridisk, compliance og risikostyring. I samme periode satt han i SKAGENs ledergruppe og var styresekretær.

Ørnulf har også arbeidet som dommerfullmektig ved Jæren tingrett (2004–2006) og som advokatfullmektig i Advokatfirma Grette (2006–2008).

ornulf@staalesen.net | 474 01 275