Ulf-Einar Staalesen

unnamed (1)Ulf-Einar Staalesen har lang erfaring som advokat for en rekke næringsdrivende, og han har hatt møterett for Høyesterett siden 1984. Hans spesialområder er tvisteløsning/prosedyre, kontraktsrett, selskapsrett og forvaltningsrett. Ulf- Einar har også arbeidet mye med arv og skifte.

Ulf-Einar er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (1972). Etter studiene var han dommerfullmektig ved Onsøy sorenskriverembete før han begynte i advokatfirmaet Rekve, Bull & Tvedt i Stavanger. I 1982 startet han eget advokatfirma sammen med høyesterettsadvokat Tormod Våland. Han har siden drevet eget firma, med unntak av perioden 2003–2007 da han var partner i SANDS (tidligere Steenstrup Stordrange).

Ulf-Einar har vært polsk konsul og overformynder i Stavanger kommune.

ues@staalesen.net | 918 70 699